de geschiedenis van wijnhandel SIEBRAND 1921-1971 - ijsselmuiden -

Kraaienberg 1.jpgIn 1922 begonnen in een pakhuisje van 16 vierkante meter, in 1923 werd de eerste T-Ford gekocht om de fiets als bestelmiddel te vervangen en in 1924 volgt de verhuizing naar de Boven Nieuwstraat. Er werkt dan 6 man op kantoor en 12 man in het bedrijfsgedeelte. Alhoewel men steeds uitbreidt worden ook in 1930 nog de flessen met en slangetje gevuld en de kurken met een houten hamer op de fles geslagen. Als het bedrijf in 1931 10 jaar bestaat heeft men 43 mensen aan het werk en in de crisisjaren 35, 36 en 37 stelt Siebrand verplichte vakantieweken in, teneinde ontslagen te voorkomen. Als in 1940 de benzine opraakt gaan de vertegenwoordigers weer net als vroeger op de fiets de klanten af. In 1941 begint men gedwongen door de sluiting van de grenzen met de produktie van vruchtenwijnen, waardoor men toch weer uitbreiding nodig heeft en men koopt panden aan de Ebbingestraat en later gevolgd door een huurpand aan de Zwolseweg. Ook de panden aan de Bergweg, beter bekend als de Kraaienberg, op de grens tussen Kampen en Grafhorst worden verder uitgebreid.

ijsselmuiden2oud.jpgOm aan de blijvend grote vraag naar producten te kunnen voldoen is er eind vijftiger jaren het besluit genomen om alle oude schepen achter zich te verbranden en Kampen te verlaten. Op een prachtige locatie ,langs het spoor, aan de Spoorstraat te IJsselmuiden werd een stuk grond aangekocht. Op dit terrein stond ook een pand voorheen dienstdoende als exportslachterij van slager Veltkamp en Velthuizen van zanten uit Kampen en is opgenomen in de nieuwbouw als ontvangstruimte van fruit welke per trein werden aangevoerd.Een volledig nieuwe bottelhal is in wording, om straks plaats te bieden aan een geheel nieuwe bottellijn. De binnenkomende wijnen, meestal op tankwagen aangevoerd worden opgeslagen in enorme stalen tanks die in lange rijen staan opgesteld. De vruchten voor het maken van de vruchtenwijnen worden alle zelf ingekocht en na te zijn gewassen en gekneusd onder grote druk geperst en opgeslagen in de enorme tanks en door toevoeging van in eigen laboratorium gekweekte gistcellen klaar worden gestoomd voor verdere verwerking. Ook een fraaie kantine ontbreekt niet in het geheel. De letters Siebrand op het dak zijn deels betaald door het personeel welke fl1,25 van hun salaris afstond om dit mogelijk te maken.

bouw.jpg Het vlakke landschap werd al snel verstoord door de gebouwen van Siebrand, eerst de gebouwen langs het spoor en later het hoofdgebouw met daarboven de kantoren. Eerst bestaand uit 4 segmenten en vanaf 1970 bestaand uit 6 segmenten met plaats voor de nieuwe produktiehal.( klik op de  button )

Dat het Siebrand voor de wind ging bleef bij niemand onopgemerkt, zowel extern als intern probeerde men hier misbruik van te maken.( bericht )

spoorstraat.jpg Het sorteren van de statiegeldflessen was nog een intensieve bezigheid, maar langzaam maar zeker zorgden moderne machines er voor dat er aan de grote vraag naar de producten van Siebrand kon worden voldaan, alles werd opgeslagen in de ruime magazijnen om daarna via Van Gend en Loos door het hele land bij de klanten af te leveren.( klik op de  button )

janwillemsiebrand.jpgJan-Willem geniet met volle teugen van zijn levenswerk, is elke dag als eerste paraat, de telefoon in de aanslag en iedereen aanvurend om steeds beter en meer te presteren. Telkens wanneer hij de trappen bestijgt naar zijn kantoor, dan schieten hem wanneer hij vanaf zijn gigantische bedrijf uitkijkt over de prachtige ''skyline" van Kampen, de tranen in de ogen.De nieuwe productie afdeling is in gebruik genomen en ook de afdeling retouremballage draait op volle toeren.Nu alles in de nieuwe fabriek een plekje heeft gekregen en iedereen nog een beetje onwennig is op zijn nieuwe werkplek is het voor de directie tijd om vol trots te poseren in de nieuwe vruchtenwijn fabriek. (foto)

n0.jpgAl heel veel jaren koesterde Jan Willem Siebrand de wens Amerika te zien. Hoefddoel  van de reis was de bestudering van de wijn bouw in Californie, maar als niet minder beschouwd de detailhandel. Hij wilde de inrichting van de enorme wijnbedrijven met eigen ogen bekijken, maar ook de wijze waarop de gebruiksartikelen en dus ook de wijn in handen van de consumenten komen. In 1968 was het eindelijk zo ver en werd de reis per boot gemaakt van Rotterdam naar Los angeles. Over de bootreis viel niet veel te vertellen ,hij was niet gewend dagen achtereen op de zelfde plek te vertoeven met enkel water, water en nog eens water,dag in dag uit.Van de rest van de reis is door Jan Willem Siebrand een boek verschenen met het uitgebreide reisverslag.( een enkele keer wordt dit boek nog aangeboden op Marktplaats )

                                  

jwheftruck.jpgNadat zakelijk alles voor de wind gaat en er al weer uitbreidingsplannen zijn voor de nabije toekomst voltrekt zich een noodlot waar niemand rekening mee had gehouden. Op 4 juni 1964 is geheel plotseling overleden A.Siebrand in de leeftijd van 61 jaar. Hij was slechts 19 jaar toen hij door zijn oudste broer Jan-Willem werd gevraagd de zaak op te bouwen. Hij was nooit te trots om zelf de handen uit de mouwen te steken,hij was een aanpakker. In het bedrijf was hij baas Aart, en dat is hij gebleven ook toen het bedrijf uitgroeide tot een grootbedrijf. Aart Siebrand is onder alle omstandigheden dezelfde en zichzelf gebleven. Voor de tweede maal werd de familie Siebrand getroffen door een zware slag. Ruim anderhalf jaar na het overlijden van Aart Siebrand komt op 9 januari 1966, op 64 jarige leeftijd, Dirk-Jan Siebrand te overlijden.Dirk-Jan was een man van weinig woorden,maar met een nuchter en scherp verstand. Daardoor was hij in staat als financieel direkteur een functie te bekleden waarvoor hij de capaciteiten, zelfstandig,dus zonder theoretische scholing, in de praktijk van het bedrijf heeft ontwikkeld.Na het overlijden van de beide broers was Jan-Willem Siebrand meer aangewezen op zijn 2 zoons, zijn eigen gezondheid werd met het verstrijken der jaren er ook niet beter op . Vooral werd hij in zijn bewegingen beperkt door heup problemen. Hij trad hierdoor steeds meer op de achtergrond en op 4 augustus 1970 kwam het bericht van het overlijden van Jan-Willem Siebrand bij een ieder hard aan.( bericht ) Hij was een groot zakenman met een enorme wilskracht, een groot organisator, een bouwer tevens, een man met een heldere visie,een vooruitziende blik,recht afgaand op zijn doel, keihard en zakelijk en vaak dankbaar en blij als een kind.Hij stond open voor de moeilijkheden en de noden van ieder medemens en als het nodig was hielp hij niet alleen met goede raad maar ook met daad. Dit siert de mens J.W Siebrand.

janenreinier.jpgEigenlijk was de algehele leiding al in handen van Jan-Willem jr. en Reinier Siebrand ten tijde van afnemende gezondheid van Jan-Willem sr., maar toch hadden zij niet gedacht dat de volle verantwoording zo spoedig door hen gedragen moest worden.Er was geen tijd voor stilstand, de verkoop moest verder uitgebouwd worden en de behoefte aan meer fabrieksruimte was groot en met de daadwerkelijke uitbouw kon niet langer gewacht worden. In het jaar 1971 werden dan ook de nieuwe bedrijfshallen met nieuwe machines in gebruik genomen met als doel de afnemers tevreden te stellen in kwaliteit en bovenal een snelle levering te kunnen garanderen. Door het verplaatsen van de productieruimte naar de nieuwe aanbouw kwam de oude productieafdeling vrij, en deze werd benut voor de opslag van de grote hoeveelheden wijnen en likeuren welke klaar liggen om via de firma van Gend en Loos naar iedere gewenste uithoek in het land vervoerd te worden.

borstbeeld.jpg In 1971 werd het 50 jarig jubileum van de firma Siebrand op grote wijze gevierd, tevens werd er uitgebreid stilgestaan bij de man die het bedrijf groot heeft gemaakt, Jan Willem Siebrand. Ter nagedachtenis werd er in de hal van het bedrijf een borstbeeld onthult voor een man met inzicht, durf en wellicht een beetje geluk.Dit beeld is gemaakt door Maarten Meuldijk, naast goede vriend van Siebrand was hij ook verantwoordelijk voor vele etiketontwerpen en prijscouranten.(voorbeelden ) Uiteindelijk heeft Siebrand samen met de tabaksindustrie, de BK pannenfabriek en KG koffie een behoorlijke stempel gedrukt op de werkgelegenheid in Kampen en de omliggende dorpen.Jan-Willem jr en Reinier Siebrand hebben nog jaren aan het hoofd gestaan van het bedrijf Siebrand maar hebben in de begin 80er jaren mede door een veranderende markt en teruglopende omzetten het bedrijf verlaten. Tot op de dag van vandaag vinden de flessen van Siebrand nog steeds hun weg naar de klant en bestaat het bedrijf aan de Spoorstraat in IJsselmuiden nog steeds.

1971.jpg Een jaar na het overlijden van Jan Willem Siebrand bestaat het bedrijf 50 jaar, dit wordt gehouden in de eigen bedrijfskantine,gelukkig is deze ruim genoeg voor iedereen, een ridder en alle Kamper muziekkorpsen brengen een muzikale eer aan Siebrand. ( klik op de button )

Naar boven