de geschiedenis van wijnhandel SIEBRAND 1921-1971 - kampen -

groenoud.jpg In 1938 werd de firma Siebrand, na jaren van leegstand,eigenaar van een markant complex aan de Groenestraat in de binnenstad van Kampen.Van oorsprong bood dit complex plaats aan het klooster der Cellezusters, doch na de reformatie had het een nieuwe bestemming gekregen mede door de groeiende textielindustrie in Kampen.Toen de textiel nijverheid zich in Kampen rond 1600 op een hoogtepunt bevond, kreeg het Linneweversgilde een deel van het klooster toegewezen als Gildehuis. De fraaie toegangspoort (1665) siert de ingang en is tot op de dag van vandaag een herkenningspunt in alles wat aan de firma Siebrand herinnert. Nu is achter het poortje de bibliotheek van de Theologische Universiteit gevestigd, in de volksmond wordt echter nog steeds gesproken over het poortje van Siebrand. Vele Kampenaren hebben in een grijs verleden wel bij Siebrand gewerkt.                                                               

ebbingestr.jpgHet complex aan de Groenestraat oogde wel als een groot pand, maar bestond uit talloze kleine ruimtes, minder geschikt voor de opslag van de gigantische hoeveelheden buitenlandse wijnen deels opgeslagen in vaten en een groot deel in fles. Speciaal hiervoor werd er opnieuw een pand aangekocht en wel op de Ebbingestraat, (foto) een voormalige meubelfabriek van de familie Tjemmes. Voorlopig was hier ruimte zat om de gigantische hoeveelheid wijn op te slaan. Op deze manier kwam er in de Groenestraat wat meer ruimte voor het steeds groter wordende assortiment,naast de limonade werd er ook begonnen met Boerenjongens en Boerenmeisjes en het bereiden van Advocaat.

wagenpark.jpgWijn is al lang geen elitedrank meer, en inmiddels een standaard artikel geworden bij de kruidenier. Dit legt natuurlijk een steeds grotere druk op de producenten en vergt het uiterste van mens en machine. Om alle klanten te bezoeken beschikt Siebrand net na de oorlog over een aanzienlijk wagenpark. Naast de auto's van de directieleden een voor die tijd grote schare vertegenwoordigers om alle delen van het land te bestrijken.Om alle handelingen te kunnen verichtten is aan het leiderschap van de 3 gebroeders Siebrand de beide zonen van Jan-Willem Siebrand toegevoegd,te weten Jan-Willem jr. en Reinier Siebrand.Onervaren maken zij de eerste stappen in de wereld van de wijn om later met 5 man sterk leiding te geven aan de op dat moment grootste wijnhandel van Nederland.   

groenestraat.jpg Etiketten plakken met de hand, eieren splitsen voor de advokaat, rozijnen en abrikozen uitzoeken voor de Boerenjongens en de Boerenmeisjes kortom veel handwerk.( klik op de  button )

aktie.jpgWie denkt dat zegeltjes plakken en spaaracties van deze tijd zijn heeft het mis,in de jaren vijftig bestond dit fenomeen ook al. Ook een spaaractie voor het carillon van de nieuwe toren in Kampen en een paaspakket, alles lijkt al eens verzonnen.( klik op de  button )

            

                    Jagen was een bezigheid die door de Siebrand familie veel werd bedreven, ook met vrienden uit de zakenwereld. ( Klik hier )

1951.jpg In 1951 werd het 30 jarig bestaan van Siebrand gevierd in de Stadsgehoorzaal, toegesproken door de burgemeester op de Nieuwe Markt, overladen met kado's van personeel en zakenrelaties en een nog breder segment met wijze mannen om leiding te geven aan het op volle toeren draaiende bedrijf Siebrand.( klik op de  button )

oorkonde.jpg De oorlog van 1940-45 betekende voor de heer J.W.Siebrand, de onderbreking van opbouw. Hij wilde verder, steeds verder. Reeds toen dacht hij aan een enorme uitbreiding, naar de Duitsers verstoorden zijn plannen. Hij is niet de man om lang stil te staan bij het verleden. Hij praat liever over zijn bedrijf en zijn personeel, dat hem op handen draagt, dan over de ellende van de bezettingstijd. Er lopen in Kampen en omstreken heel wat mensen rond, die het aan Jan Willem Siebrand te danken hebben, dat zij aan de greep des vijands ontsnapt zijn, maar de heer Siebrand zelf vindt dit de gewoonste zaak van de wereld. Maar wie denkt dat hij onverschillig staat tegenover het verleden vergist zich. Als zeer kostbaar document ontving hij een oorkonde van generaal Eisenhouwer luidende:"De president van de Verenigde staten van Amerika heeft mij opgedragen aan Jan Willem Siebrand de dankbaarheid en de waardering van het Amerikaanse volk te betuigen voor de dappere diensten bij het helpen van Geallieerde soldaten om aan de vijand te ontsnappen" niet veel later gevolgd door een tweede oorkonde aangeboden door het Gewestelijk Commando van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Overijssel en de N.O. Polder voor de door hem getoonde vaderlandsliefde, trouw en moed gedurende de bezettingstijd.

wijnfeest.jpg In 1955 stond Kampen drie dagen in het teken van het wijnfeest en heel Kampen deelde mee in de feestvreugde,in de stadsgehoorzaal, in de straten van Kampen en op de Nieuwe markt overal feest.( klik op de button )

                                         

Naar boven